GAME RESULTS OF 2022 THE 11TH GCC INT'L GUITAR FESTIVAL

POSTED ON 2022-12-22 22:12 | BY GCC


Artist Group

Young Guitar Artists of Changsha 2022

Álvaro Toscano Román(Spain)

Jiayu Wang(Tianjin)

consolation prize

Buliao Que(Tianjin)

Chinnawat Themkumkwun(Thailand)

Jiashi Lv(Tianjin)


Artist Group FINAL JUDGES

Mark Delpriora

Martha Masters

Michael Lewin

Mark Ashford

David Leisner

方翊(Yi Fang)

何青(Qing He)


Artist Group PRELIMINARY JUDGES

何青(Qing He)、关振明(Zhenming Guan)、陈谊(Yi Chen)、方翊(Yi Fang)、郦嘉炯(Jiajiong Li)、闵振奇(Zhenqi Min)、钱政贤(Zhengxian Qian)、匡俊宏(Junhong Kuang)

Youth Group

1st  Ran Zhuo(Tianjin)

2nd  Jiashi Lv(Tianjin)

3rd  Qianhao Sha(Tianjin)

4th  Jiaxuan Li(Tianjin)

5th   Ziyi Zhao(Tianjin)

6th   Jie Song(Tianjin)


Children group A

1st  Mengbaoyin Tu(Shenzhen)

2nd  Chen Lv (Suzhou)

3rd  Yuxiang Wang(Dalian)

4th  Hanmo Liu(Rudong)

5th   Yiran Wang(Tianjin)

6th   Xingze Chen(Qinhuangdao)


Children group B

1st  Xinyue Wang(Zhenjiang)

2nd  Yuntong Yang(Chengdu)

3rd  Ruyu Yin(Xiangtan)

4th  Bochuan Gao(Zhenjiang)

5th   Yuanshan Ye(Hangzhou)

6th   Yang Cao(Tianjin)


2022 GCC INTERNATIONAL COMPOSITION COMPETITION

Affected by the epidemic situation, the Organizing Committee of the Art Festival decided after deliberation that the deadline of this International Composing Competition would be extended to May 31, 2023.THE END
Scan To Share